• Novellák

    A gazdaasszony

    – Mondja Kovácsné, miért ölte meg a férjét? – nézett át a nyomozó az asztal fölött. Az asszony egyenesen a tiszt szemébe nézett. – Nem fogja elhinni, mert vérfarkas volt! Az ősz halántékú férfi elmentette a kihallgatási sablont, majd eltolta a billentyűzetet magától. – Igaza van, tényleg nem hiszem el! Találjon ki valami jobbat! Kovácsné kezén megcsörrent a bilincs, ahogy megmozdult. A mögötte álló fiatal egyenruhás megmarkolta a gumibotot, ám az apja korabeli nyomozó megrázta a fejét. A nő a mozdulat láttán hátranézett elmosolyodott. – Nyugi kisfiú, nem bánt a néni! Te Náncsi unokája vagy, igaz? A rendőr ellökte magát a faltól, keze a gumiboton támaszkodott. – Mi köze hozzá?…

  • Fantasy novellák,  Megjelenés - 2015,  Novellák

    Rabláncon

     Jeges fuvallat söpört körbe a templom vén falai között. A gyertyák megrebbentek és még a villanyizzók is elhalványultak egy másodpercre. A kántor a zsoltár közepén ejtette le a kezét a billentyűről, fals hangok csapódtak ide-oda az oszlopok között. Becsukódott az ajtó, a retesz fülsértő nyikorgással csúszott a helyére. Súlyos léptek indultak az oltár felé, a sorok között lassan elhalt minden mocorgás. Az ablak mögött elsötétült az égbolt, az árnyékok eltűntek a padlóról. Felállt a szőr a tarkómon, ahogy a plébános elkerekedett szemében megláttam a sántikáló alakot közeledni. – Hát szép napot a kedves egybegyűlteknek! – kiáltott az ismerős hang. – Kérem, ne zavartassák magukat! Mintha itt sem lennénk! Fiúk, csak…