• Novellák

    A gazdaasszony

    – Mondja Kovácsné, miért ölte meg a férjét? – nézett át a nyomozó az asztal fölött. Az asszony egyenesen a tiszt szemébe nézett. – Nem fogja elhinni, mert vérfarkas volt! Az ősz halántékú férfi elmentette a kihallgatási sablont, majd eltolta a billentyűzetet magától. – Igaza van, tényleg nem hiszem el! Találjon ki valami jobbat! Kovácsné kezén megcsörrent a bilincs, ahogy megmozdult. A mögötte álló fiatal egyenruhás megmarkolta a gumibotot, ám az apja korabeli nyomozó megrázta a fejét. A nő a mozdulat láttán hátranézett elmosolyodott. – Nyugi kisfiú, nem bánt a néni! Te Náncsi unokája vagy, igaz? A rendőr ellökte magát a faltól, keze a gumiboton támaszkodott. – Mi köze hozzá?…